• Gợi ý từ khóa:
  • Phong thủy, Đá quý, Ngũ hành,...

Khóa Giám định Đá quý (cơ bản)

Hướng dẫn giám định, phân biệt các loại đá quý cơ bản trên thị trường. Là khóa học cơ bản, nhằm đào tạo các chuyên gia giám định tương lai (khóa nâng cao).

Khóa học do trực tiếp chuyên gia giám định đá quý Nguyễn Mạnh Linh trực tiếp giảng dạy.

Ngọc Phong Thủy
Ngọc Phong Thủy
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn