• Gợi ý từ khóa:
  • Phong thủy, Đá quý, Ngũ hành,...

Khóa Giám định Thạch anh

Học trong 2 ngày, thực hành với nhiều mẫu đá từ tự nhiên đến nhân tạo hiện có trên thị trường, giúp người học biết cách giám định cơ bản, cũng như phân biệt thạch anh với thủy tinh, nhựa, và các đá tương tự như ngọc tủy, bích tỷ,...


Nội dung:

- Đặc trưng đá quý

- Đặc trưng thạch anh

- Sử dụng máy móc giám định: khúc xạ kế, phân cực kế,...


Giảng viên: Chuyên gia giám định đá quý Nguyễn Mạnh Linh

P. Viện trưởng Viện đá quý Hồng Kông

Ngọc Phong Thủy
Ngọc Phong Thủy
Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn

Không có sản phẩm nào trong giỏ hàng của bạn