Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

DIY – Keo AB làm Kim tự tháp

360.000,0 280.000,0

Mô tả

Tỷ lệ 1:3 theo đúng lọ (lọ nhỏ 1, lo to 3)
Rót ra theo tỷ lệ, quấy đều và đổ vào khuôn

X