Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Ăngten Địa từ trường

2.000.000,0 1.500.000,0

Mô tả

Chuyên đo địa khí, khí đất
Hỗ trợ kiểm tra âm khí, mồ mả, hài cốt
Dùng cùng phần mềm trên Iphone (Mua riêng)