Giảm giá!

Ăngten Địa từ trường

1.500.000,0

còn 13 hàng

Mô tả

Chuyên đo địa khí, khí đất
Hỗ trợ kiểm tra âm khí, mồ mả, hài cốt
Dùng cùng phần mềm trên Iphone (Mua riêng)