Giảm giá!

Sưu tập đá quý dành cho nhà sưu tập – giám định

1.500.000,0

Mô tả

Các loại đá quý gần giống nhau, giúp nhà sưu tập – giám định học cách phân biệt
Sưu tầm đủ các loại hàng nhân tạo hiện có, hàng nhân tạo mới xuất hiện
Giao hàng ngẫu nhiên

Các loại đá quý gần giống nhau, giúp nhà sưu tập – giám định học cách phân biệt

Sưu tầm đủ các loại hàng nhân tạo hiện có, hàng tinh luyện mới xuất hiện, hiện có 3 bộ:

2

3