Giảm giá!

Bột thạch anh vàng hổ phách bốc bát hương năng lượng cao, cực linh ứng

650.000,0

Danh mục:

Mô tả

Tỷ lệ 90/10 (90 thạch anh vàng/10 hổ phách xịn) xay mịn
Trường khí cao, cực linh ứng.
Dùng bốc bát hương, cho vào kim tự tháp tăng trường khí (hỗ trợ hóa giải, trấn trạch, kết nối tâm linh)
1 hộp ~ 950g