Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Bột vàng (cát vàng + thạch anh vàng) bốc bát hương năng lượng cao, cực linh ứng

450.000,0 300.000,0

Danh mục:

Mô tả

Tỷ lệ 50/50 (50 cát vàng, 50 thạch anh vàng) xay mịn
Trường khí cao, cực linh ứng.
Dùng bốc bát hương, cho vào kim tự tháp tăng trường khí (hỗ trợ hóa giải, trấn trạch, kết nối tâm linh)
1 hộp ~ 950g

https://youtu.be/OO3Cr9toFkI