Giảm giá!

Chân đồng hình sen cắm hương mini

120.000,0

Danh mục:

Mô tả

Dùng cắm các loại hương, thay bát hương truyền thống
Thường hay đặt trong bát hương đồng mini