Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Đầu trâu mặt ngựa

3.600.000,0 2.400.000,0

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục:

Mô tả

Đầu trâu mặt ngựa – đầu gấu cõi âm
Thường dùng kèm Âm binh
Cao 11cm