Giảm giá!

Đệ nhất Thượng thiên Tối linh tôn thần – Di cung vượng địa Thạch cảm đang (Max Bovis) vip

26.800.000,0

Mô tả

Đệ nhất thượng ngàn, chuyên di cung hóa giải khí xấu, hóa giải dương trạch âm trạch.

Hóa giải khí âm
Di cung hoán số. Dùng trong giải pháp Di cung Nguyễn thị bí truyền.
Hóa giải đại không vong, tiểu không vong
Cần sơn cần thủy
Kích hoạt vượng sơn vượng hướng
Bổ long cho nhà mất long thần
Tụ tài cho nhà mất thủy thần
Bồi hoàn long mạch
Lấp giếng
Tạo sơn, tạo thủy

Từ các loại đá quý, đất ngũ sắc thượng ngàn.
Linh phù Đệ nhất Thượng thiên.
Năng lượng cực mạnh