Giảm giá!

Đeo cổ chiêu tài Tỳ hưu hút lộc trên bàn tính – max bovis

900.000,0

Mô tả

Tỳ hưu chiêu tài, hút lộc
Bàn tính dành cho người biết tính toán, nghĩ suy
Suy xét thấu đáo mọi việc
Năng lượng vô cực

Lưu ý: Không phơi nắng, không khò lửa
Không ngâm trong nước chua, axit