Giảm giá!

Đeo cổ Thuận buồm xuôi gió – năng lượng max bovis

900.000,0

Mô tả

Hình thuận buồm xuôi gió
May mắn, hanh thông thuận lợi
Có chứa linh phù năng lượng dương cực tốt trừ tà ma, bảo vệ cơ thể, hỗ trợ tài chính
Có chứa 5-6 loại đá quý

Đã đo đạc kiểm chứng. Max Bovis

Lưu ý:
Không phơi nắng hay hơ lửa.
Không ngâm nước mưa hay nước kiềm, nước có tính axit.