Giảm giá!

Đồ Tuẫn táng 2 – Bộ tiền ngọc mãi lộ bách dụng

3.800.000,0

Danh mục:

Mô tả

Hỗ trợ cân bằng khí
Sử dụng cõi âm, giá trị hơn tiền giấy
Tăng giá trị – hỗ trợ trừ tà ma, hỗ trợ siêu thoát
Dùng trong mọi trường hợp cõi âm

Bao gồm: xu ngọc, thỏi vàng,…