Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Kim Quy Rùa vàng Trấn trạch Trừ tà ma (200 tỷ Bovis)

18.000.000,0 9.500.000,0

Mô tả

Năng lượng vĩnh cửu.

Tác dụng:
– Trấn trạch, hóa giải sát khí
– Trừ vãng vong
– Cân bằng khí, ổn định khí
– Hỗ trợ phát triển
– Hỗ trợ sức khỏe, trường thọ, bình an

Bao gồm: thất bảo phật gia, và nhiều loại quý giá khác:
– Kim: lá bạc, thạch anh trắng,…
– Thổ: lá vàng, hổ phách, mắt hổ,..
– Hỏa: thạch anh tím, mã não Chiến Quốc
– Mộc: tùng thạch, lưu ly, amazon
– Thủy: mã não đen
Các loại khác: phù Ngũ hành chính phái (hoặc Kim quy Rùa vàng)