Giảm giá!

Kim tự tháp Trương Tam Phong Hồi xuân Tăng khí Dưỡng thần – Hỗ trợ sức khỏe (MAX Bovis)

19.800.000,0

Danh mục:

Mô tả

Năng lượng vĩnh cửu.

Tác dụng:
– Mạnh khỏe, tăng sức khỏe
– Kích hoạt, làm lành các luân xa.
– Tránh tà khí xâm mhập
– Trừ tà, trừ ma ám, quỷ nhập
– Hỗ trợ người tập Hồi xuân công, tập khí dưỡng sinh, tập tầm long
– Tăng công lực

Nguyên liệu: như KTT Vip5 Bản tiêu chuẩn, nhưng có thêm:
(cập nhật 6/8/2021)
– Kim: xà cừ
– Thổ: T.A vàng, vụn đồng
– Hỏa: Mã não Chiến Quốc, linh tính cực cao.
– Mộc: đá Amazon
– Thủy: TA tóc đen
Linh phù: thêm Hộ thân phù, phù Trương Tam Phong hồi xuân.

– khai quang 10 ngày đêm