Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Kim tự tháp VIP2 – Trương Thiên Sư Sinh cơ Cải vận (500 tỷ Bovis)

36.000.000,0 29.800.000,0

Danh mục:

Mô tả

Tác dụng:
– Sinh cơ bằng Kim tự tháp
– Hóa giải vận xấu, lá số xấu

– Chiêu tài, tăng tài lộc
– Yên tâm, vui vẻ, hạnh phúc, bình an
– Mạnh khỏe, tăng sức khỏe
– Quý nhân hỗ trợ, học hành thi cử thuận lợi
– Thay đổi cuộc đời, cải vận, bách chiến bách thắng – tăng lòng tự tin
– Tăng tình cảm, tăng gắn bó
– Đề phòng tiểu nhân, thị phi
– Kích hoạt, làm lành các luân xa. Tránh tà khí xâm mhập
– Trừ tà, trừ ma ám, quỷ nhập

Nguyên liệu: như KTT tiêu chuẩn, nhưng có thêm:
– đá quý + phù sinh cơ
– khai quang 30 ngày 30 đêm