Tổng cộng: 0,0

Kim tự tháp Xá lợi Bạch Độ Mẫu (Độc bản) Năng lượng thành tựu Tam bộ Trường thọ Lợi ích chúng sinh

Danh mục:

Mô tả

Kim tự tháp Xá lợi Bạch Độ Mẫu (Độc bản) Năng lượng thành tựu Tam bộ Trường thọ Lợi ích chúng sinh

1 viên duy nhất, thỉnh từ chủa Myanmar 2012 – đặt trên cùng Kim tự tháp.
Bản duy nhất – Độc bản.
Mang lại sức khỏe, trường thọ
Thấy xá lợi là thấy Phật
Đức Bạch Độ Mẫu là vị Phật đầu tiên đứng trong Tam Bộ, Ngài ban gia trì cho chúng ta có năng lượng để hoạt động, để làm cuộc sống của chúng ta có ý nghĩa hơn
Đức Bạch Độ Mẫu đứng đầu tiên trong sự gia trì về trường thọ.
Ngài đem đến cho chúng ta những năng lượng của sự hoạt động, năng lượng của thiện hạnh.
Nhờ sự gia trì của Bạch Độ Mẫu giúp cho chúng ta nhiều năng lượng hơn để thực hành những thiện hạnh để làm đẹp hơn cho cuộc đời, làm tốt cho cộng đồng cho xã hội.
Là Báo thân của đức Phật Trường Thọ nên Ngài còn có khả năng ban năng lượng đặc biệt về tuổi thọ

Thông tin bổ sung

Trọng lượng 1 kg