Giảm giá!

Kính lọc màu Charles thế hệ 8 – phân biệt đá thật giả

2.500.000,0

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Phóng đại 40x
Xem đá thật giả.
Hướng dẫn 1:

Hướng dẫn 2:

Hàng không có sẵn, đặt hàng về sau 1-2 tuần.

Xem thêm sách Đá quý