Giảm giá!

Long vương Tụ khí vượng hướng vượng địa, khai môn bất bại (max bovis) tiêu chuẩn

16.800.000,0

Danh mục:

Mô tả

Hóa giải khí âm
Hóa giải thượng sơn hạ thủy
Nhà không có thủy tại vị trí vượng thủy
Là 1 phần không thể thiếu của bộ Di cung, hóa giải đại không vong, tiểu không vong.
Kích hoạt vượng thủy
Hàn long cho nhà mất khí, thiếu thủy, phạm thủy
Bồi hoàn long mạch
Lấp giếng
Tạo minh đường

Từ các loại đá quý, đất + sỏi có tại cửa biển.
Năng lượng cực mạnh