Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Nghê Việt trừ tà hóa sát – Trấn trạch / mộ (vạn ức bovis)

12.000.000,0 8.500.000,0

Mô tả

Chuyên hóa giải sát khí, tà khí, hóa giải góc nhọn, đường đâm
Trừ vong ma
Dùng cho cả âm trạch lẫn dương trạch
Âm trạch: đặt 1 đôi trước ví trí tiểu / quách (Có thể để trống phần tường bao đặt vào)
Dương trạch: quay ra ngoài, hướng vào chỗ có sát khí

https://youtu.be/du9El7N6qo8