Giảm giá!

Ngũ hành Vượng hướng minh đường chiêu tài lộc (max bovis) phổ thông

8.900.000,0

Danh mục:

Mô tả

Hóa giải khí âm
Hóa giải thượng sơn hạ thủy
Nhà không có thủy tại vị trí vượng thủy
Là 1 phần không thể thiếu của bộ Di cung, hóa giải tiểu không vong.
Kích hoạt vượng thủy
Hàn long cho nhà mất khí, thiếu thủy, phạm thủy
Bồi hoàn long mạch
Lấp giếng
Tạo minh đường

Năng lượng cực mạnh