Giảm giá!

Thái Thượng Lão quân giải hạn, hóa Thái Tuế, quý nhân phù trợ (cỡ vừa)

1.200.000,0

Mô tả

Giải hạn, sao xấu
Hóa giải Thái Tuế
Tăng vận quý nhân
Trừ tiểu nhân, thị phi

Chứa 6 loại đá quý + vàng: thạch anh tím, hổ phách, san hô, thạch anh vàng, đá ô liu, mã não đỏ Chiến Quốc.