Giảm giá!

Thái Thượng Lão quân giải hạn, hóa Thái Tuế, quý nhân phù trợ (Treo ô tô, đeo cổ)

1.800.000,0

còn 1 hàng

Mô tả

Giải hạn, sao xấu
Hóa giải Thái Tuế
Tăng vận quý nhân
Trừ tiểu nhân, thị phi

Chứa 6 loại đá quý + vàng: thạch anh tím, hổ phách, san hô, thạch anh vàng, đá ô liu, mã não đỏ Chiến Quốc.