Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Thước Thầy 46cm

500.000,0 300.000,0

Mô tả

Nguồn gốc: “Lỗ ban kinh” mô tả về thước chuẩn “1 xích 4 thốn 4 phân”. Kích thước xích phải theo từng thời kỳ, nếu đúng xích theo thời Lỗ ban còn sống (Chiến quốc) thì 1 xích = 23,2cm nên thước Lỗ ban là 33,408cm. Trong thực tế chưa có tài liệu nào về cây thước ngắn như vậy.

Thước thông dụng 42,9cm (hay 43cm) có nên dùng?
Xem clip để hiểu hơn:

Hệ thước 46cm có ưu thế hơn nhiều
– Thời Minh Thanh là thời kỳ thịnh hành của các môn thuật số, 1 xích là 32cm hệ thước quy đổi được 46,08cm (Thanh, Bắc Kinh).
– Thước lưu giữ tại Viện Bảo tàng Cố cung Bắc Kinh dài 46cm.
– Thước thông dụng tại Đài Loan là 46cm.
– Viện Phong thủy thế giới tại Hồng Kông chính thức khuyến cáo dùng hệ thước 46cm.