Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Thủy cung Thánh mẫu Hàn long thủy thần (MAX Bovis)

22.000.000,0 16.900.000,0

Mô tả

Đệ nhất thủy thần chuyên hóa giải dương trạch.

Hóa giải khí âm
Hóa giải thượng sơn hạ thủy
Nhà không có thủy tại vị trí vượng thủy
Là 1 phần không thể thiếu của bộ Di cung, hóa giải đại không vong, tiểu không vong.
Kích hoạt vượng thủy
Hàn long cho nhà mất khí, thiếu thủy, phạm thủy
Bồi hoàn long mạch
Lấp giếng
Tạo minh đường

Từ các loại đá quý, đất + sỏi có tại sông thượng ngàn.
Linh phù Thủy cung Thánh mẫu.
Năng lượng cực mạnh