Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Trấn trạch / Thái thượng lão quân / Thiên Linh phù

1.225.000,0 750.000,0

Danh mục:

Mô tả

Các tác dụng chính:
Tu thân: tu tập, học hành theo chính đạo, lương thiện, nhân ái.
Thông linh: kết nối tâm linh.
Hóa sát: hóa giải các loại sát khí, khí xấu, năng lượng tiêu cực.
Trừ tà: trừ tà khí, âm khí, tiểu nhân phá rối, mưu mô quỷ quyệt.
Tiêu tai: hóa giải tai ương, tai nạn, vận hạn xấu.
Khứ bệnh: hỗ trợ tăng sức khỏe, tăng đề kháng phòng chống bệnh tật.
Bảo mệnh: bảo vệ chân mệnh, chân khí, bảo vệ hồn phách.
Bảo vệ trẻ nhỏ, nhất là trẻ khóc đêm, hay hờn quấy, tăng động, tự kỷ.
Hỗ trợ điều trị sang chấn tâm lý, thần kinh.
Thiên vô kỵ: giải trừ hàng ngàn cấm kỵ, thần sát xấu.