Giảm giá!

Triện / Ấn đền Trần – Trần Triều Tự Điển tăng uy quyền, thăng tiến

1.800.000,0

Cho phép đặt hàng trước

Danh mục:

Mô tả

Kích thước 5~5.5cm
Dấu liền mực tiện dụng
Khắc y hệt ấn đền Trần, có 4 chữ lớn Trần Triều Tự Điển và 4 chữ nhỏ Tích Phúc Vô Cương
Dùng đóng linh phù thăng tiến, thi cử học hành, đỗ đạt, tăng uy quyền,…