Giảm giá!

Triện Thái thượng Lão quân – liền mực (cải tiến, trường khí cao)

1.500.000,0

Danh mục:

Mô tả

Kích thước 5~5.5cm
Dấu liền mực tiện dụng
Dùng đóng các loại linh phù

Đã khai quang, chứa lệnh bài thiên binh địa tướng nên hiệu quả nhanh chóng.