Tổng cộng: 0,0

Triện Thái thượng Lão quân – liền mực (chỉ cho đệ tử Ngũ hành chính phái)

Danh mục:

Mô tả

Kích thước 5~5.5cm
Dấu liền mực tiện dụng
Dùng đóng các loại linh phù

Đã khai quang, chứa lệnh bài thiên binh địa tướng nên hiệu quả nhanh chóng.
Chỉ dành cho đệ tử Ngũ hành chính phái, vui lòng không tự ý mua – chuyển khoản nếu không phải đệ tử hành nghề.