Giảm giá!

Trống thiền Linh Không 15 âm (hàng cao cấp)

8.900.000,0

Cho phép đặt hàng trước

Mô tả

Dùng gõ nhạc thiền, chữa bệnh
Bản cao cấp thép đặc chế.