Tổng cộng: 0,0
Giảm giá!

Tu Di Đại Thiên Vương Thu sơn xuất sát Thạch cảm đang (MAX Bovis)

25.000.000,0 16.800.000,0

Mô tả

Tu Di Đại Thiên Vương Thu sơn xuất sát Thạch cảm đang

Hóa giải khí xấu, tử khí
Hóa giái thượng sơn hạ thủy
Hóa giải đại không vong, tiểu không vong
Bổ long mạch
Tạo vượng sơn cho nơi không có sơn
Thay thế sơn thần vượng khí
Trấn trạch, lấp giếng
Tạo án sơn, hậu sơn

Là loại núi hóa giải, trấn trạch mạnh nhất hiện nay.

Bao gồm nhiều loại đá quý.
Linh phù Ngọc Hoàng Thượng Đế vượng sơn địa khí.