Giảm giá!

VT gỗ Đàn Hương 12 đạo linh phù (có khai quang)

2.800.000,0

Mô tả

12 đạo linh phù:
– phòng tiểu nhân
– lái xe an toàn
– thành công
– kinh doanh, làm ăn thuận lợi
– chiêu tài
– phát tài
– chuyển vận
– đào hoa, tăng nhân duyên
– sức khỏe
– đồng tâm chuyển ý
– hộ thân, hộ mệnh
– tiêu tai, trừ nạn

gỗ đàn hương ấn độ, gỗ thơm và quý thứ 2 trên thế giới.