Giảm giá!

VT Thạch anh linh xanh 8-10mm (Gửi ngẫu nhiên)

880.000,0

Mô tả

Đá thật.
Trường khí cao và ổn định

Hỗ trợ chiêu tài
Trừ tà ma, âm khí.

Ảnh chỉ có tính minh họa, sẽ gửi ngẫu nhiên không chọn.