Giảm giá!

Lư đồng mini đời Minh Thanh cực linh ứng

850.000,0

Mô tả

Thuần đồng
Rất tiện làm ban thờ mini hay mang đi
~7.3 miệng trên x 3.7cm cao